تاج سلطنتی ملکه الیزابت بر روی تابوت!

پس از مرگ الیزابت دوم ملکه انگلیس تصویری در رسانه‌ها منتشر شد که بسیار موردتوجه مردم قرار گرفت. تاج سلطنتی ملکه الیزابت دوم بر روی تابوت موجب جذابیت تصویر و انتشار بیشتر آن شده است. این تاج میراث پادشاهان و ملکه‌های بریتانیایی در طول صدها سال سلطنت است.

 

مقدار زیادی جواهر فقط در یک تاج!

تاج ملکه انگلیس در سال 1937 در ابتدا برای جورج ششم طراحی شد و پس‌ازآن پادشاهان بعدی در مناسبت‌های تشریفاتی آن را بر سر نهادند و نسل به نسل به ارث رسید.

آنچه در تاج ملکه انگلیس موردتوجه است مقدار زیاد گوهرهای گران‌بها است. در این تاج درخشان تعداد 2868 قطعه الماس، 273 مروارید، 17 قطعه یاقوت کبود، 11 قطعه زمرد و تعداد 5 یاقوت قرمز بکار رفته است.

وزن این تاج شاهنشاهی در حدود یک کیلوگرم است و این مقدار جواهر گران‌قیمت باعث شده این تاج جزو ارزشمندترین تاج‌های جهان باشد.

در قسمت پایینی تاج یک قطعه الماس کارشده است که از الماس بزرگ جهان تراشیده شده است و الماس کالینان دو نام دارد.

در قسمت بالایی تاج یک صلیب طراحی‌شده است که در مرکز صلیب یاقوت کبودی قرار دارد. نقل است این یاقوت کبود حلقه قدیس است و به آن یاقوت ادوارد مقدس می‌گویند. همچنین، این سنگ ممکن است قدیمی‌ترین سنگ موجود در تاج باشد.

 

سرنوشت الماس کوه نور چه خواهد شد؟

بزرگ‌ترین الماس به‌کاررفته در این تاج الماس کوه نور است که ازجمله بزرگ‌ترین الماس‌های یافت شده در جهان می‌باشد. الماس کوه نور در هندوستان در نزدیکی حیدرآباد استخراج شد و پس آن مسیرهای متعددی را طی کرد و میان پادشاهان و حاکمان هند، افغانستانی، ایرانی و بریتانیایی دست‌به‌دست شده است. الماس کوه نور به الماس کوه روشنایی نیز معروف است.

پس از مرگ ملکه انگلیس در رسانه‌های اجتماعی مختلف که در رأس آن‌ها توییتراست، درخواست زیادی از مردم هندوستان دیده می‌شود که خواهان برگرداندن الماس کوه نور به هندوستان هستند.

تاج سلطنتی ملکه الیزابت بر روی تابوت!

پس از مرگ الیزابت دوم ملکه انگلیس تصویری در رسانه‌ها منتشر شد که بسیار موردتوجه مردم قرار گرفت. تاج سلطنتی ملکه الیزابت دوم بر روی تابوت موجب جذابیت تصویر و انتشار بیشتر آن شده است. این تاج میراث پادشاهان و ملکه‌های بریتانیایی در طول صدها سال سلطنت است.

 

مقدار زیادی جواهر فقط در یک تاج!

تاج ملکه انگلیس در سال 1937 در ابتدا برای جورج ششم طراحی شد و پس‌ازآن پادشاهان بعدی در مناسبت‌های تشریفاتی آن را بر سر نهادند و نسل به نسل به ارث رسید.

آنچه در تاج ملکه انگلیس موردتوجه است مقدار زیاد گوهرهای گران‌بها است. در این تاج درخشان تعداد 2868 قطعه الماس، 273 مروارید، 17 قطعه یاقوت کبود، 11 قطعه زمرد و تعداد 5 یاقوت قرمز بکار رفته است.

وزن این تاج شاهنشاهی در حدود یک کیلوگرم است و این مقدار جواهر گران‌قیمت باعث شده این تاج جزو ارزشمندترین تاج‌های جهان باشد.

در قسمت پایینی تاج یک قطعه الماس کارشده است که از الماس بزرگ جهان تراشیده شده است و الماس کالینان دو نام دارد.

در قسمت بالایی تاج یک صلیب طراحی‌شده است که در مرکز صلیب یاقوت کبودی قرار دارد. نقل است این یاقوت کبود حلقه قدیس است و به آن یاقوت ادوارد مقدس می‌گویند. همچنین، این سنگ ممکن است قدیمی‌ترین سنگ موجود در تاج باشد.

 

سرنوشت الماس کوه نور چه خواهد شد؟

بزرگ‌ترین الماس به‌کاررفته در این تاج الماس کوه نور است که ازجمله بزرگ‌ترین الماس‌های یافت شده در جهان می‌باشد. الماس کوه نور در هندوستان در نزدیکی حیدرآباد استخراج شد و پس آن مسیرهای متعددی را طی کرد و میان پادشاهان و حاکمان هند، افغانستانی، ایرانی و بریتانیایی دست‌به‌دست شده است. الماس کوه نور به الماس کوه روشنایی نیز معروف است.

پس از مرگ ملکه انگلیس در رسانه‌های اجتماعی مختلف که در رأس آن‌ها توییتراست، درخواست زیادی از مردم هندوستان دیده می‌شود که خواهان برگرداندن الماس کوه نور به هندوستان هستند.